ART. 1714D

JEANS SHABBY

  • FIT SHABBY
  • VITA MEDIA
  • FONDO 16,5
  • INTERNO GAMBA 68 CM